На 21.10.2022 г., в град София, се проведе конференция на тема “Достъпно правосъдие: Правата на хората с увреждания, жертви на престъпления и насилие”, по проект “Гласове за правосъдие”.

Проектът „Гласове за правосъдие” се фокусира върху правата и опита на хора с увреждания, станали жертви на престъпление, и техният достъп до правосъдие. Това е проект, съфинансиран от ЕС, изпълняван в 7 държави, с провеждане на изследвания на национално ниво, идентифициране на обещаващи практики, създаване на практически полезни инструменти за професионалисти и жертви в системата на наказателното правосъдие, както и подкрепящ международните стандарти в защита правата на хората с увреждания, които са жертви на престъпление. Проектът обръща внимание по-специално на задълженията, определени в Директивата на ЕС за правата на жертвите на престъпление (Victims’ Rights Directive 2012/29/EU) и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.