На 22.11.2022 г. в Зуум се проведе уебинар, посветен на правата на хората с увреждания, станали жертва на престъпления.

Проектът „Гласове за правосъдие” се фокусира върху правата и опита на хора с увреждания, станали жертви на престъпление, и техния достъп до правосъдие. Той се изпълнява от фондация “Валидити” Будапеща и сдружение “Шанс и Подкрепа”.