На 21.10.2022 г., по време на конференция в София, беше представен национален доклад „Гласове за правосъдие. Хората с увреждания в България, станали жертви на престъпление”.

Докладът е по изработен по проект „Гласове за правосъдие”, който се фокусира върху правата и опита на хора с увреждания, станали жертви на престъпление, и техният достъп до правосъдие. Това е проект, съфинансиран от ЕС, изпълняван в 7 държави, с провеждане на изследвания на национално ниво, идентифициране на обещаващи практики, създаване на практически полезни инструменти за професионалисти и жертви в системата на наказателното правосъдие, както и подкрепящ международните стандарти в защита правата на хората с увреждания, които са жертви на престъпление. Проектът обръща внимание по-специално на задълженията, определени в Директивата на ЕС за правата на жертвите на престъпление (Victims’ Rights Directive 2012/29/EU) и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Пълният текст на доклада на български език може да намерите тук (във пдф формат), а на английски тук (във пдф формат).